Dorpskern

Anno 2011 is er van de dorpskern van Doniaga behalve de klokkestoel en zijn begraafplaats weinig meer over.

Maar dit is vroeger wel anders geweest.

Een supermarkt hebben ze nooit gekend in Doniaga maar toch kon het zijn eigen behoeftes in het dorp zelf altijd goed vervullen. Waar men nu steeds meer georienteerd is op St. Nyk en Lemmer, kon men vroeger voor een boek, een borrel of onderwijs in eigen dorp blijven.

Een paar foto's omstreeks 1860.

De schoolmeester en een aantal leerlingen.

Namen volgen nog.