Historie

In het jaar 1984 bestond de vereniging van Doarpsbelang Dunegea 75 jaar, en het jaar erna was het 100 jaar geleden dat de Doniagaaster Polder opgericht werd. Dit is een reden voor de inwoners van Doniaga geweest om de historie van het kleine dorp op papier te krijgen. Dit is een boek geworden.

"Dunegea, de skiednis fan in doarp tusken de marren."

Het is geschreven door R. Postma en J. de Jong, en uitgegeven door de Fryske Akademy in het jaar 1987.

Het boek wordt helaas niet meer uitgegeven, maar zo nu en dan duikt er eens één op in een tweedehands boekwinkeltje.

In het jaar 1987 is er een reünie geweest ter ere van het 75-jarig bestaan van Dorpsbelang. Dit had eigenlijk in 1984 moeten zijn maar omdat het boek, en vooral het napluizen van oude documenten, meer tijd in beslag nam dan men aanvankelijk had gedacht, is de reünie naar dit jaar verschoven. Zo kon het boek op de dag van de reünie worden uitgereikt.