Plaatselijk Belang

Doarpsbelang Dunegea is opgericht in het jaar 1913.

Toen al werd om de ronde tafel in de herberg het belang van het dorp besproken.

Anno 2013 zijn we een paar huizen opgeschoven en de vrouwen komen nu ook mee

(dit was toen wel anders) maar nog steeds is Plaatselijk Belang Doniaga bezig om zich in te zetten

voor de belangen van het dorp.

Via deze site willen we onze bewoners dan ook op de hoogte houden waar we mee bezig zijn.

Bestuur