Doniaga

Doniaga is een dorp in de gemeente Skarsterlan en telt ongeveer 88 inwoners.

De dorpskern is al een aantal jaren verdwenen. Waar vroeger nog een schooltje, een herberg, een kerk en zelfs een dorpsbibliotheek tot de 'faciliteiten' van het dorp behoorden, is er nu alleen nog een klokkenstoel met begraafplaats.

Tot de gemeentelijke herindeling van 1 januari 1984 behoorde Doniaga tot de gemeente 'Doniawerstal'.

En waarschijnlijk zal het per 1 januari 2013 tot de nieuwe fusiegemeente 'de Friese Meren' behoren.

Deze site zal vooral dienen om onze inwoners op de hoogte te houden van de onderwerpen waar Plaatselijk Belang zich mee bezig houd, alle activiteiten die worden georganiseerd door de feestcommissie en na afloop van de activiteiten zult u hier ook de foto's vinden of andere bezienswaardigheden.

Maar natuurlijk vindt u ook een stukje heden en historie op deze site. Hoewel Doniaga maar een klein dorpje op de kaart is, heeft het in al die jaren natuurlijk wel wat geschiedenis opgebouwd.

 

In het jaar 1984 bestond de vereniging van Doarpsbelang Dunegea 75 jaar, en het jaar erna was het 100 jaar geleden dat de Doniagaaster Polder opgericht werd.

Dit is een reden voor de inwoners van Doniaga geweest om de historie van het kleine dorp eens op papier te krijgen. Dit is een boek geworden.

Dunegea, de skiednis fan in doarp tusken de marren.

Is geschreven door R. Postma en J. de Jong, en uitgegeven door de Fryske Akademy in het jaar 1987.

Het boek word helaas niet meer uitgegeven, maar zo nu en dan duikt er eens één op in een tweedehands boekwinkeltje.

In het jaar 1987 is er een reünie geweest ter ere van het 75-jarig bestaan van Dorpsbelang. Dit had eigenlijk in 1984 moeten zijn maar omdat het boek, en vooral het napluizen van oude documenten meer tijd in beslag nam dan men aanvankelijk had gedacht, is de reünie naar dit jaar verschoven. Zo kon het boek op de dag van de reünie worden uitgereikt.